№ з.п.

Назва послуги

Файл для завантаження

60.

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Інформаційна картка

Бланк заяви

61.

Скасування заповіту (крім секретного)

Інформаційна картка

Бланк заяви

62.

Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа

Інформаційна картка

Бланк заяви

63.

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

Інформаційна картка

Бланк заяви

64.

Засвідчення справжності підпису на документі

Інформаційна картка

Бланк заяви

65.

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

Інформаційна картка

Бланк заяви

Корисні посилання