Пошук

Звіт щодо проведення моніторингу внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2022 рік

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 С.  Підгайці, вул. Шкільна, 30, Луцький район,  Волинська область, 45602, телефон : 0636929397 Е-mail:  viddil.szn.pidgayci@gmail.com  Код ЄДРПОУ 04332331

 

28.07.2023р.

Фото без опису

щодо проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних
послуг відділом соціального захисту населення допомоги вдома за  2022 рік.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 "Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг" та згідно Постанови № 449 від 1 червня 2020р. « Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», з метою покращення якості надання соціальних послуг в «Відділі соціального захисту населення Підгайцівської сільської ради» було видано Наказ №22/ОС від 01.06.2023 року,  про організацію і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у Відділі соціального захисту населення та призначено відповідального також створено комісію з проведення оцінки якості соціальних послуг у відділі соціального захисту населення Підгайцівської сільської ради за 2022 рік. 

        Положення Відділу соціального захисту населення затверджене рішенням Підгайцівської сільської ради № 5/12 від 17.02.2021 року.

Відділом соціального захисту надаються такі послуги:            

 - догляду вдома;

- натуральної допомоги;

- соціальної адаптації;

- консультування;

- інформування;

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- представництво інтересів;

- соціальна профілактика;

- екстрене (кризове) втручання.

Інформація

щодо проведення внутрішньої оцінки якості

соціальних послуг у відділі соціального захисту населення допомоги доглад вдома .

Фото без опису

У відділі соціального захисту населення оцінювання якості допомоги догляд вдома, проводилося за місцем проживання підопічного соціальної послуги.

Для забезпечення даного напрямку роботи було здійснено наступні заходи:

 •   призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг;
 • затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, до складу якої включені працівники відділу соціального захисту населення, юристи, старости округів громади де надається соціальна послуга догляду вдома та поліцейський офіцер громади;
 •   начальником відділу соціального захисту населення затверджено порядок, план та графік проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома;
 •   опитано 100% отримувачів соціальної послуги догляду вдома;
 •   проведено опитування, співбесіду та анкетування отримувачів соціальної послуги догляд вдома здійснено телефонні дзвінки.    

Головною метою моніторингу було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування відділом соціального захисту. З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг у територіальному центрі постійно проводиться опитування отримувачів соціальних послуг, їх законних представників, аналіз відгуків щодо організації та надання соціальних послуг.

Одним із критеріїв проведення оцінки якості надання соціальних є самооцінювання працівників відділу соціального захисту населення. За результатами перевірки працівники відділу задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації.

      При здійсненні внутрішнього моніторингу якості соціальної послуги догляд вдома проводилася методика саме анкетування для отримання якісних показників, також в телефонному режимі проводилося опитування підопічних та шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання відгуків стосовно відділу соціального захисту населення послуги догляду вдома. Для визначення рівня задоволення соціальних послуг, які надаються відділом соціального захисту населення, було опитано 19 підопічних, що становить 100% від загальної кількості осіб, яка обслуговується відділом соціального захисту населення.

      У відділі соціального захисту населення догляд вдома надається згідно Державного стандарту догляду вдома. У 2022 року на обслуговуванні у відділі перебувало 19-осіб, яких обслуговує 3 - соціальних робітника – жінки. За розрахунками на одного соціального робітника припадає (6-7) - підопічних.                                                Соціальний робітник відповідно до графіка здійснює відвідування свого підопічного та здійснює відповідні заходи згідно індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома.  

       Протягом звітного періоду у 2022 році соціальними робітниками було надано 8067 послуг безкоштовно.

Соціальним обслуговуванням охоплюється 5 населених пунктів Підгайцівської сільської ради (с. Липини, с. Лище, с. Воротнів, с. Борохів, с. Вишнів), (де проживають отримувачі послуги) «Догляд вдома».

         Для Проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися:

 • Показники якості соціальної послуги догляду вдома наведені у додатку 4 (пункт 15.1)  Державного стандарту догляду вдома  зі змінами від 16.06.2021 року №335;
 • Рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведені у додатку 2 Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 27.12.2013року №904.

         У відділі соціального захисту населення:

 • усі працівники забезпечені службовими посвідченнями;
 • усі працівники відділу ознайомлені з посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис.
 •  щороку надавачі соціальних послуг проходять медичний огляд;
 • при наданні соціальних послуг соціальні робітники дотримуються карантинних обмежень.
 • сформовано особові справи на кожного обслуговуваного згідно вимог Державного стандарту;
 • переглядаються індивідуальні плани надання соціальних послуг, та договори з урахуванням вимог Державного стандарту;
 •  систиматично проводиться вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги догляду вдома;

Керуючись методичними рекомендаціями з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, аналізом звіту по роботі  соціальної допомоги вдома, визначено шкалу оцінки кількісних та якісних показників послуги догляду вдома.

Оцінкою якості соціальної послуги догляд вдома охоплено 100% громадян, які перебувають під обслуговуванням.

 Усі дані від громадян про отримання соціальної послуги «Догляд вдома» показують на те, що вони задоволені на 100%.

 Працівники відділу соціального захисту населення, а саме соціальні робітники не проходили підвищення кваліфікації за звітний період у 2022 році.

Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг

 з/п

Відсоткові еквіваленти

Статус

1

95%

Добре

Протягом  звітного періоду до  відділу соціального захисту населення Підгайцівської сільської ради скарг та зауважень на роботу відділу не надходило.

Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”

 з/п Відсоткові еквіваленти

Статус

1

від 0 %

Добре

Шкала оцінки якісних показників соціальної послугияка передбачена Державним стандартом догляду вдома

 з/п

Критерії оцінки

Відсоткові еквіваленти

Статус

1.

Адресність та індивідуальний підхід

100%

Добре

2.

Результативність

98%

Добре
3.

Своєчасність

100%

Добре
4.

Доступність та відкритість

93%

Добре
5.

Повага до гідності отримувачів соціальної послуги

97%

Добре
6.

Професійність

90%

Добре

1.Адресність та індивідуальний підхід (100%- статус «добре»): усім отримувачам соціальної послуги вдома визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах.

З усіма підопічними укладено договори в двох примірниках (один в підопічного, другий в надавача) про надання соціальної послуги.

Усі особові справи підопічних соціальної послуги догляду вдома, містять індивідуальні плани надання соціальної послуги, що відповідають визначенням індивідуальних потреб підопічних послуги та згідно до вимог Державного стандарту «Догляд вдома».

 За результатами опитувань, під час надання соціальної послуги працівники застосовують індивідуальний підхід з урахуванням фізичного та психічного стану підопічного соціальної послуги догляду вдома та толерантне ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови підопічного соціальної послуги.

2.Результативність ( 98%- статус «добре»): згідно проведеного опитування підопічних, в тому числі і телефонного які обслуговуються відділом соціального захисту населення,  яким надається соціальна послуга догляд вдома показало  рівень  задоволення соціальною послугою догляду вдома -98%.

Також є позитивні зміни в процесі надання послуги порівняно з періодом коли послуга не надавалась, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги. При перевірці якості обслуговування проводилося спостереження за процесом надання послуг. Жодних скарг зі сторони підопічних не надходило.

3.Своєчасність ( 100%- статус «добре»): рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову щодо обслуговування приймається протягом 10 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) підопічного соціальної послуги або його законного представника з урахуванням оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, яке здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви про надання соціальних послуг, що відповідає термінам.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Усі особові справи отримувачів послуги містять договори про надання соціальних послуг, підписані у двосторонньому порядку та укладені у терміни, визначені Державним стандартом. 

Проводиться систематично моніторинг серед  громадян  похилого віку спільно  з представниками закладів охорони здоровя, старостами cтаростинських округів  Підгайцівської сільської ради по наданню  соціальних послуг. Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі.

4. Доступність та відкритість (93%-статус «добре»): послуга догляду вдома надається, за місцем проживання отримувача послуги соціальними робітниками.

Відділ соціального захисту населення знаходиться в Підгайцівській сільській раді, він  розташований в центрі села в двох поверховій будівлі, в приміщені з електро-тепло. та водопостачанням. Прилеглу до сільської ради територію облаштовано з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме: в наявності пандус для забезпечення потреб осіб із обмеженими можливостями та кнопка виклику.

 Розвинена інфраструктура, поруч  транспортна зупинка, магазини, аптека. На території є місця для паркування транспортних засобів.

5. Повага до гідності отримувача соціальної послуги ( 97%- статус «добре): під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, отримувачі задоволені роботою соціальних робітників. Соціальні робітники ввічливо, коректно та з повагою ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків. Відповідно до посадових інструкцій соціальні робітники, які надають соціальну послугу дотримуються правил і норм професійної етики, ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обовязків. При спілкуванні з підопічними соціальних послуг, завжди уважні, стримані. Від підопічних соціальних послуг письмових скарг не надходило. Були зафіксовані поодинокі усні скарги, щодо яких відразу прийнято міри.  Випадків порушення договору не виявлено.

6. Професійність ( 90%-статус «добре»): штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації, посадові інструкції на усіх працівників відділу розроблені та затвердженні відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги»,затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.03.2017 року №518. Всі працівники відділу соціального захисту населення ознайомлені з посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку для. В особових справах працівників містяться копії документів про освіту  державного зразка.

Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, забезпечені засобами індивідуального захисту: захисні маски- 100%, антисептики- 100% та гумовими рукавичками- 100%.

За результатами внутрішнього моніторингу порушень щодо не виконання своїх посадових обов’язків працівниками не виявлено.

Від отримувачів соціальних послуг письмових скарг не надходило.

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу

"Добре"

Продовжувати роботу з суб’єктом

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної  послуги «Догляд вдома», показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

      

Підсумовуючи вищезазначене, враховуючи оцінку результатів аналізу  опитування отримувачів соціальної послуги Догляд вдома розроблено заходи, які спрямовані на вдосконалення процесу надання соціальних послуг й підвищення якості соціальної послуги, які надаються соціальними працівниками, а саме:

 1. Посилити контроль за якістю та обсягом надання соціальних послуг отримувачам;
 2. Продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;
 3. Продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;
 4. Регулярно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг.
 5. Своєчасно поновлювати документи, які містяться в особовій справі (медичний висновок, довідка про склад сімї);
 6. Розробити графіки проведення моніторингу якості надання соціальної послуги;
 7. Проводити роботу з підвищення кваліфікації надавачів соціальних послуг,  організовуючи практичні семінари, конференції, навчання у 2023році;
 8. Продовжувати  інформаційно-розяснювальну роботу серед населення з питань надання соціальної послуги догляд вдома;
 9. Підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди.

 

Начальник                        Голубович К.С.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних