5 квітня відповідно до плану роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії ІІ рівня.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

У міжатестаційний період члени атестаційної комісії ІІ рівня відвідували відкриті заняття педагогів, вивчали їх професійну діяльність через обмін досвідом на методичних об’єднаннях, педагогічних радах, творчих звітах. Детальний аналіз вивчення професійного досвіду педагогів дав змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі вчителів, вніс певні корективи в їх професійну діяльність. Для систематизації здобутків та професійного росту, педагогам було запропоновано заповнити  картку самоаналізу професійної діяльності.

Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації були: стимулювання неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд оплати. Атестація педпрацівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості. Атестаційна комісія здійснила атестацію 48 педагогів та 6 керівників закладів освіти Підгайцівської сільської ради.

Як зазначила очільниця відділу ОКМС Жанна Скороход: «У порівнянні з минулими роками  збільшилася кількість педагогів, які діляться своїми напрацюваннями через публікації у фахових виданнях. Особливо багато учителів друкують свої матеріали в журналі «Педагогічний пошук», видавництво якого здійснює Волинський ІППО. Приємно, що є методичні доробки, які пройшли затвердження вченою радою ВІППО. Як завжди, багато педагогів мають призерів та переможців олімпіад та турнірів різних рівнів. Учителі цікавляться новинками в галузі освіти, є членами різних професійних спільнот».  

«Важливо, щоб педпрацівники, які пройшли атестацію, й надалі демонстрували зростання рівня своєї педагогічної майстерності, ділилися своїм досвідом з колегами на різних майданчиках та успішно впроваджували в освітній процес освітні реформи», - зауважила директорка КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Світлана Зінкевич.

Щиро вітаємо усіх педагогів з успішною атестацією! Зичимо подальших успіхів у роботі!