Звіт про фінансові результати за 2019 рік, інформацію про баланс на 01 січня 2020 року, звіти про рух грошових коштів про власний капітал за 2019 рік ви знайдете тут.