Звіт про фінансові результати за 2019 рік, інформація про баланс на 01 січня 2020 року, звіт про рух грошових коштів за 2019 рік, звіт про власний капітал за 2019 рік.